Web de psicologia on pots fer consultes totalment gratuïtes
i on hi pots trobar informació de tota mena.

02 de novembre 2007

QUE PREFEREIXES QUE EL TEU CAP SIGUI UN HOME O UNA DONA ?

Saps que és el que s'anomena "techo de cristal"????? és aquella superfície invisible en la carrera laboral de les dones, difícil de traspassar i que ens priva de seguir avançant. El seu caràcter d'invisibilitat ve donat pel fet que no existeixen lleis ni dispositius socials preestablerts ni codis visibles que imposin a les dones aquesta limitació, sino que està constituït sobre la base d'unes altres caracteristiques que son difícils de detectar (l'educació, la desconfiança per falta de models femenins, esteriotips (ejemple: a les dones no els interessa ocupar llocs de responsabilitat, o tenen por, o no tenen autoritat, etc.) etc.) .


Hi ha dos tipus de lideratge, el transformacional (a través de la seva influència personal, el seu carisma, etc. el cap aconsegueix uns grans resultats dels seus treballadors). L'altre tipus es el transaccional (basat en l'intercanvi de recompenses entre el lider i els seguidors). Segons un estudi fet per Eagly y Johannesen Schmidt es va trobar que les dones puntuaven més alt en el factors de lideratge transformacional.


En una de les pràctiques de l'assignatura de "psicologia de grups" vaig haver de fer un estudi on es va demanar a 30 persones (15 homes i 15 dones) sobre les qualitats idònies que ells consideraven que havia de tenir un lider, a un grup se'ls hi demanava les qualitats d'un lider home, a d'altres les qualitats d'una lider dona, i a altres les qualitats d'un lider en general (indistintament que fos home o dona).


Segons aquest petit estudi el resultat de les qualitats d'un lider home i d'un lider en general eren les mateixes (això vol dir que la majoria de nosaltres quan pensem en un lider en general, de seguida ens ve al cap, un home).


Pero el que es destacable es que les persones que van valorar les qualitats d'una lider dona, van donar una puntuació més alta (en els items dels qüestionari), que els que valoraven els liders homes o els liders en general, la qual cosa porta a pensar que en el món del treball actual podria ser que estiguessim necessitats d'una manera inconscient de dones directives o més aviat dir que el que cal son les caracteristiques que tenen les dones quan estan ocupant un càrrec.