Web de psicologia on pots fer consultes totalment gratuïtes
i on hi pots trobar informació de tota mena.

01 d’octubre 2007

QUÈ TAL AMB LES MATES ???

Hi ha la creença que el coneixement de les matemàtiques que s'aprenen no serveixen per aplicar-les al món real, però cal considerar que si el nen té un bon aprenetatge en resolució de problemes, això ajudarà a poder-ho aplicar a les altres materies.

Com s'aprenen les matemàtiques??? Suposem l'exemple següent :

"En Joan té 6 pomes i en dona 2 a l'Anna. quantes pomes li queden?
En aquest exemple el nen no tindrà problemes perquè pot resoldre el problema de manera superficial, es a dir agafa una paraula clau que estigui a l'anunciat ("queden") i així ja sap el que ha de fer, una resta.

Imaginem ara aquest altre exemple :

"En Joan dona 2 pomes a l'Anna. N'hi queden 4. Quantes pomes tenia ?"
En aquest segon exemple ja hi ha una complicació linguística més gran, podriem dir que s'acosta més a les situacions que apareixen en el mon real. Molts dels nens aquest problema ja no el saben fer.

Per tant, que un nen aprengui matemàtiques i per conseqüència la resolució de problemes en general, depèn de que l'estratègia didactica que s'utilitzi permeti a l'alumne resoldre problemes i que li exigeixi que se'ls representi de forma significativa (semànticament, es a dir, que els entengui).

Però, donat que el sistema educatiu és el que hi ha (no deu ser gaire bo vista la gran quantitat de fracassos escolars), us proposo que si voleu treballar aquest aspecte amb els vostres fills, els ajudeu a que es representin mentalment els problemes, en aquest cas és tan fàcil com agafar les pomes i ajudar al fill que vagi descomposant el problema fins a esbrinar què li demanen.